Hvis dine leverandører bor tusindvis af kilometer væk, ser du dem sandsynligvis kun få gange om året, og da kun i kort tid.

Den skriftlige korrespondance er derfor en vigtig del af det billede, dine samarbejdspartnere har af dit firma, men til forskel fra den personlige kontakt har du ikke mimik og tonefald at supplere med, så ordvalget skal være ekstra præcist for at det rigtige budskab kommer frem.

Som en dreven købmand ved du selvfølgelig, hvor vigtigt det er at
opretholde en god kontakt til dine leverandører, at viderebringe alle
gode nyheder og tage eventuelle problemer i opløbet.

Vi kan tilbyde at formulere den ”svære” korrespondance -
på dansk, engelsk eller tysk -  så meningen er krystalklar.